Прибалтика 2013

D e t s e m b e r
25.12. - Tallinnas AVATUD USTE PÄEV
29.12. - Tallinnas mitteametlik paaride AG võistlus (Tako, kohtunik S.Zolotnikova)

2013.a.

J a a n u a r
05.01. - Tartus AG võistlus (Säde, kohtunik Peteris Akimovs Lätist)
06.01. - Tallinnas tunnelite võistlus (tubli
12.01. - Tallinnas SK võistlus (TAKO, kohtunik Vladislava Akimova Lätist)
19.01. - Tallinnas loeng Klikkerkoolituse alused (Tubli)
26.01. - Tallinnas AG eksam (Agility Pluss, kohtunik S. Zolothikova) 
27.01. - Narvas SK võistlus CACIOb (Lucky, kohtunik Timo Pussinen Soomest)

V e e b r u a r 
16.02. -  Pärnumaal AG võistlus (Minu Sõber, kohtunik S.Zolotnikova)
17.02. - Narvas klikker-koolitus edasijõudnutele (vene keeles) 
23.02. -  Tallinnas SK võistlus (TAKO, kohtunik Anu Oks)

M ä r t s 
09.-10.03. - Tallinnas AG võistlus (TAKO, kohtunikud S.Zolotnikova ja S.Kreslina)
16.03. - Saaremaal AG võistlus (SaarlAG)
16.03. - Narvas loeng "SK tehniline pool" (vene keeles) 
23.03. - Tallinnas SK võistlus (TAKO, kohtunik S.Zolotnikova) 
30.-31.03. - Riias SK võistlus CACIOb (ISC, kohtunik C.G.Grosso Itaaliast)

A p r i l l   
13.04. - Keilas SK võistlus (Ipson) 
20.-21.04. - Tallinnas AG võistlus (TAKO, kohtunikud Anne Savioja ja Anne Tammiksalu)
27.04. - Tartus  AG võistlus (Säde, kohtunik S.Zolotnikova)
27.04. - Võrus SK võistlus (KaguEesti) 

M a i 
04.05. - Saaremaal SK võistlus (Aktiiv) 
04.-05.05. - Pärnus AG võistlus (PärnuAG)
11.05. - Viljandis  AG võistlus (ViLe, kohtunik Pavol Vakonic Slovakkiast)
16.05. - Narvas SK võistlus (Narva KKK) 
18.05. - Keilas SK võistlus (Ipson)
25.05. - Võrus SK võistlus (KaguEesti)
25.-26.05. - Tallinnas  AG võistlus (A-Koer)

J u u n i 
08.06. - Tallinnas SK võistlus (TAKO, kohtunik S.Zolotnikova)
15.06. - Keilas? SK võistlus (EVLÜ)
22.06. - Pärnus  AG võistlus (PärnuAG) 
28.-29.06. - Tallinnas  AG võistlus (A-Koer)
29.06. - Võrus SK võistlus (KaguEesti) 

J u u l i 
06.07. -  Pärnumaal AG võistlus (Minu Sõber) 
06.07. - Kuressaarel SK võistlus (SaarAG)
07.07. - Kuressaarel AG võistlus (SaarAG)
11.07. - Narvas SK võistlus (Narva KKK) 
14.07. - Harjumaal AG võistlus (Agility Pluss) 
21.07. - Tartumaal AG võistlus (Säde)
27.07. - Võrus SK võistlus (KaguEesti) 
27.-28.07. Pärnus AG võistlus (PärnuAG)
31.07. - Itaalias Border Collie Classic 

A u g u s t 
01.-04.08.- Itaalias Border Collie Classic
03.08. - Viljandis AG EMV (ViLe, kohtunik Bernd Hüppe Austriast) 
04.08. - Viljandis AG võistlus (ViLe, kohtunik Bernd Hüppe)
10.-11.08. - Pärnus AG võistlus (PärnuAG) 
17.08. - Saaremaal AG võistlus (Aktiiv) 
24.08. - Pärnus SK võistlus (PPKK)
24.-25.08. - Tallinnas AG võistlus (TAKO, kohtunik Antonin Grygar Tšehhist)  
31.08. - Tallinnas SK võistlus (TAKO)

S e p t e m b e r 
07.09. - Viljandis AG võistlus (ViLe) 
15.09. - Tartus SK võistlus (Uran) EMV?
21.09. - Tallinnas SK võistlus (TAKO) 
28.09. - Pärnumaal AG võistlus (Minu Sõber) 

O k t o o b e r 
19.-20.10. -  Tallinnas AG võistlus (TAKO, kohtunikud Anne ja Harri Huittinen Soomest)
26.10. -  Tallinnas SK võistlus (TAKO)

N o v e m b e r  
09.-10.11. - Riias SK võistlus CACIOb (ISC)
16.11. - Tartus AG võistlus (Säde)
16.11. - SK võistlus (SaareAG) 
23.-24.11. - Tallinnas AG võistlus (TAKO)